Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzęt rehabilitacyjny

https://pcprbytow.pl/strona/sprzet-rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,


2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jeden raz w roku), jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio dla miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby  prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, składają wniosek o dofinansowanie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.


Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, w każdym czasie.


Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 30% ceny sprzętu.


Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.


Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek sprzet rehabilitacyjny 2016.docx (DOCX, 17.43Kb) 2017-02-28 09:40:04 393 razy
2 NOWE_zaświadczenie_lekarza.docx (DOCX, 30.76Kb) 2017-02-28 09:40:04 370 razy
3 wniosek na sprzęt rehabilitacyjny.doc (DOC, 44.50Kb) 2015-10-14 10:24:18 97 razy
4 zaswiadczenie do sprzetu rehabilitacyjnego.doc (DOC, 31.50Kb) 2015-10-14 10:24:18 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sylka 14-10-2015 10:24:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Chwarzyńska 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Aldona Chwarzyńska 08-02-2021 11:03:17