Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,


2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jeden raz w roku), jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio dla miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby  prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, składają wniosek o dofinansowanie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, w każdym czasie.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% ceny sprzętu, nie więcej niż 6.000 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek - sprzęt rehabilitacyjny.docx (DOCX, 17.74Kb) 2023-04-19 09:03:31 271 razy
2 Zaświadczenie lekarskie.docx (DOCX, 21.67Kb) 2023-04-19 09:03:31 196 razy
3 wniosek sprzet rehabilitacyjny 2016.docx (, 17.43Kb) 2017-02-28 09:40:04 422 razy
4 NOWE_zaświadczenie_lekarza.docx (, 30.76Kb) 2017-02-28 09:40:04 399 razy
5 wniosek na sprzęt rehabilitacyjny.doc (DOC, 44.50Kb) 2015-10-14 10:24:18 100 razy
6 zaswiadczenie do sprzetu rehabilitacyjnego.doc (DOC, 31.50Kb) 2015-10-14 10:24:18 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sylka 14-10-2015 10:24:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Chwarzyńska 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wróblewski 19-04-2023 09:03:31