Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ !

Zgodnie z nowym przepisem, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ustawy covidowej utraci moc obowiązującą, utrata ważności orzeczeń będzie następowała etapowo.

Punkt I - orzeczenie, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852)

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej:

  1. karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym, zachowują ważność na okresy wskazane w punkcie I, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia,
  2. karty parkingowe wydane placówkom, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852); art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.)

Podany przepis będzie obowiązywał od 6 sierpnia 2023 roku.

 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PONIŻEJ 16-GO ROKU ŻYCIA

 Podstawa prawna:

Ø  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.nr 123, poz.776 z 1997r. z późniejszymi zmianami

Ø  Rozporządzenie MGPiPS z 15/07/2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328)

Ø  Rozporządzenie MGPiPS z 01.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wojciech Kwaśniewski – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Joanna Zmuda Trzebiatowska - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Aleksandra Kuźmin, Aleksandra Gerbatowska, Krystyna Kloskowska – pracownicy administracyjni

Członkami powiatowego zespołu są:

-przewodniczący

-sekretarz

-lekarze

-psycholodzy

-pedagodzy

-doradcy zawodowi

-pracownicy socjalni

 Dane teleadresowe

ul. Miła 26
77-100 Bytów
tel. 59 822 80 68 lub 59 822 48 27
e-mail:  kontakt@pcprbytow.pl

wnioski można składać osobiście w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w pokoju nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

 W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby poniżej 16 roku życia wymagane jest:

1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka

2. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wystawionego przez lekarza leczącego  (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia)

 3. Dołączenie dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu dziecka, tj. kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych, kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia)

 Odwołanie

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie.

 

UWAGA!!

Osoby zainteresowane składające wniosek o przedłużenie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności winny składać go w terminie nie przekraczającym 30 dni do końca ważności posiadanego orzeczenia!! (np. jeżeli orzeczenie jest ważne do 30 kwietnia bieżącego roku wniosek należy składać dopiero od 1 kwietnia)

 

 

 ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWYŻEJ 16-GO ROKU ŻYCIA

 Podstawa prawna:

Ø  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.nr 123, poz.776 z 1997r. z późniejszymi zmianami

Ø  Rozporządzenie MGPiPS z 15/07/2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328)

 Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 Wojciech Kwaśniewski – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Joanna Zmuda Trzebiatowska - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Aleksandra Kuźmin, Aleksandra Gerbatowska, Krystyna Kloskowska – pracownicy administracyjni

 Członkami powiatowego zespołu są:

-przewodniczący

-sekretarz

-lekarze

-psycholodzy

-pedagodzy

-doradcy zawodowi

-pracownicy socjalni

 Dane teleadresowe

ul. Miła 26
77-100 Bytów
tel. 59 822 80 68 lub 59 822 48 27
e-mail:  kontakt@pcprbytow.pl

wnioski można składać osobiście w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w pokoju nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

 

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia wymagane jest:

 1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowaną

2. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza leczącego  (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia)

 3. Dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu osoby zainteresowanej, tj. kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych, kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia)

 Odwołanie

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie.

 

 
 

UWAGA!!

Osoby zainteresowane składające wniosek o przedłużenie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności winny składać go w terminie nie przekraczającym 30 dni do końca ważności posiadanego orzeczenia!! (np. jeżeli orzeczenie jest ważne do 30 kwietnia bieżącego roku wniosek należy składać dopiero od 1 kwietnia)

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoości - dorosły.doc (DOC, 42.50Kb) 2023-04-24 11:12:48 153 razy
2 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecko.doc (DOC, 45.50Kb) 2023-04-24 11:12:48 104 razy
3 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.doc (, 44.50Kb) 2019-11-15 09:35:08 476 razy
4 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.pdf (, 196.19Kb) 2019-11-15 09:35:08 505 razy
5 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.doc (, 49.00Kb) 2019-11-15 09:35:08 514 razy
6 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.pdf (, 213.64Kb) 2019-11-15 09:35:08 534 razy
7 Wniosek o wydanie orzeczania o niepełnosprawności (2).doc (, 44.50Kb) 2015-10-15 08:12:25 388 razy
8 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (2) (1).doc (, 47.50Kb) 2015-10-15 08:12:25 365 razy
9 Zaświadczenie lekarskie (1).doc (DOC, 33.00Kb) 2015-10-15 08:12:25 1625 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sylka 15-10-2015 08:12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Chwarzyńska 15-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wróblewski 31-05-2023 11:03:51