Mapa serwisu

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Bytowie

|---Dane teleadresowe

|---Sprawozdania z działalności PCPR

      |---Sprawozdanie z działalności PCPR za 2015r.

      |---Sprawozdania z działalności PCPR za 2014 rok

      |---Sprawozdania z działalności PCPR za 2013 rok

|---Kierownictwo

|---Przyjmowanie i załatwianie spraw

|---Programy i Strategie

      |---Strategie

      |---Programy

|---Pracownicy PCPR

|---Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

|---RODO

|---Struktura organizacyjna

Informacje

|---Zamówienie publiczne

|---Zapytania ofertowe

|---Ogłoszenie o naborze partnera

|---Ogłoszenia

|---Plan zamówień publicznych

Praca

|---Oferty pracy

|---Wyniki naboru

|---Oświadczenia

Dział Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń

|---Punkt Interwencji Kryzysowej

|---Piecza Zastępcza

|---Rodzinna

|---Kandydaci na rodzinę zastępczą

|---Informacja dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

|---Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

|---Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych PFRON

|---Aktywny Samorząd

|---Bariery Architektoniczne

|---Bariery w komunikowaniu się i techniczne

|---Sprzęt Rehabilitacyjny

|---Środki ortopedyczne i pomocnicze

|---Turnusy rehabilitacyjne

|---Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

|---Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

|---Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym

|---Wydawanie kart parkingowych

Dział Obsługi Administracyjnej

|---Regulamin Organizacyjny PCPR

|---Regulamin Pracy

|---Statut PCPR

Projekt "POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ"

|---Informacje dotyczące projektu

Realizacja Projektu "Razem w drodze Q przyszłości"

|---Informacje dotyczące projektu

|---Zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi