Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

Wykonanie usługi hotelarskiej i gastronomicznej na potrzeby wyjazdu w ramach projektu:

 

Razem w drodze Q przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej w treści „ustawą PZP”
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust., 1 pkt. 1 ustawy Pzp p.n.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sylka 13-08-2018 11:23:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Sylka 13-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Martyna Sylka 10-09-2018 13:57:45